Polityka prywatności

Dziękujemy, że zdecydowałeś się dołączyć do naszej społeczności Drills („Shooters Global”, „firma”, „my”, „nas / nas” lub „nasz”). Aplikacja Drills jest częścią projektu Shooters Global, składającego się z aplikacji i urządzenia elektronicznego, dlatego Polityka prywatności dotyczy zarówno Shooters Global, jak i aplikacji Drills. Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe i Twoje prawo do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszych zasad lub naszych działań w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem info@shooters.global.

Kiedy odwiedzasz lub korzystasz z naszych usług, powierzasz nam swoje dane osobowe. Zachowanie Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważne. W tym dokumencie dotyczącym polityki prywatności opisujemy naszą politykę prywatności. Staramy się wyjaśnić Ci najlepiej, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz prawa w tym zakresie. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na dokładne przeczytanie tego, ponieważ jest to ważne. Jeżeli w niniejszej polityce prywatności znajdują się postanowienia, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych usług.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji, które zbieramy przez nasze i/lub inne związane z tym serwisy, sprzedaży, marketing lub wydarzenia (w niniejszej polityce prywatności określamy je zbiorczo jako „Strony internetowe”).

Przeczytaj uważnie niniejszą politykę prywatności, ponieważ pomoże Ci ona zdecydować, czy udostępnić nam swoje dane osobowe.
1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
Dane osobowe, które nam przekazujesz
W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, hasła i informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące płatności.
Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, rejestrując się, wykazując zainteresowanie otrzymywaniem informacji o nas lub naszych produktach i usługach, gdy uczestniczysz w działaniach na stronie Drills lub Shooters Global lub w inny sposób komunikujesz się z nami.
Dane osobowe, które zbieramy, zależą od charakteru Twoich interakcji z nami w Drills, podejmowanych przez Ciebie decyzji oraz produktów i usług, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Możemy gromadzić Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i inne podobne informacje kontaktowe.
Dane autoryzacyjne. Gromadzimy hasła, wskazówki do haseł i podobne informacje zabezpieczające używane do autoryzacji logowania na konta.
Informacje dotyczące płatności. Gromadzimy dane niezbędne do obsługiwania płatności podczas dokonywania zakupu, takie jak numer metody płatności (na przykład numer karty kredytowej) i kod bezpieczeństwa powiązany z metodą płatności. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez nasz system płatności i powinieneś zapoznać się z jego polityką prywatności i skontaktować się bezpośrednio z systemem płatności, jeśli masz jakiekolwiek pytania.
Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz poinformować nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych.
Informacje zbierane automatycznie
W skrócie: Niektóre informacje – takie jak adres IP i / lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia – są zbierane automatycznie podczas korzystania z naszego produktu.
Automatycznie zbieramy określone informacje, gdy odwiedzasz, używasz lub wykonujesz czynności z Drills. Informacje te nie ujawniają Twojej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, źródłowy adres URL żądania, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych lub innych informacji technicznych. Informacje te są przede wszystkim niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i działania Drills, a także do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.
2. CZY TWOJE INFORMACJE ZOSTANĄ UJAWNIONE OSOBOM TRZECIM?
W skrócie: ujawniamy Twoje dane tylko za Twoją zgodą, aby zachować zgodność z prawem, chronić Twoje prawa lub wykonywać obowiązki biznesowe.
Możemy przetwarzać lub ujawniać dane zgodnie z prawem na podstawie:
Zgody: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzielisz nam określonej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.
Wykonanie umowy: Jeśli zawieramy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszej umowy.
Obowiązków prawnych: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli będziemy do tego zobowiązani przez prawo, wymogi rządowe, sprawy sądowe lub proces prawny, na przykład w odpowiedzi na orzeczenie sądowe lub pismo (a także na żądanie organów rządowych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub na żądanie organów ścigania).
Obrony interesów: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli naszym zdaniem jest to konieczne dla dochodzenia, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z potencjalnymi naruszeniami naszych zasad, oszustwami, sytuacjami obejmującymi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalnych działań lub jako dowód w postępowaniu prawnym, w który jesteśmy zaangażowani.
W szczególności możemy mieć potrzebę przetwarzać Twoje dane lub ujawniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

Sprzedawcy, konsultanci i inni usługodawcy będący stronami trzecimi. Możemy ujawnić Twoje dane sprzedawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, którzy są stronami trzecimi i którzy świadczą dla nas usługi w naszym imieniu i którzy potrzebują dostępu do takich informacji, aby wykonać tę pracę. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce, nie ujawniamy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim w celach reklamowych.
Przeprowadzka firmy. Możemy ujawnić lub przekazać Twoje dane w związku z negocjacjami lub w ich trakcie, fuzją, sprzedażą aktywów firmy, finansowaniem lub przejęciem części lub całości naszej firmy przez inną firmę.

Firmy afiliowane. Możemy ujawnić Twoje informacje naszym firmom afiliowanym; w takim przypadku wymagamy od takich firm afiliowanych przestrzegania niniejszej polityki prywatności. Firmy afiliowane obejmują naszą firmę macierzystą i wszelkie spółki zależne, spółki joint venture i inne firmy, które kontrolujemy lub są pod wspólną kontrolą z nami.
Partnerzy biznesowi. Możemy ujawniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym w celu zaoferowania Ci określonych produktów, usług lub reklam.
Inni użytkownicy. Kiedy ujawniasz swoje dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z obszarem publicznym Drills, te dane osobowe mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników.

3. CZY TWOJE INFORMACJE SĄ PRZEKAZYWANE NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM?
W skrócie: Możemy przesyłać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twój kraj ojczysty.
Nasze serwery znajdują się w Polsce i na Ukrainie. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej z innej lokalizacji, pamiętaj, że Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas oraz przez osoby trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe.

4. JAKIE SĄ PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY NA STRONACH INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH?
W skrócie: nie odpowiadamy za ochronę informacji, które ujawniasz dostawcom, którzy są osobami trzecimi, którzy reklamują, ale nie są powiązani z naszymi stronami internetowymi.
Może zawierać reklamy stron trzecich, które nie są z nami powiązane i mogą być powiązane z innymi stronami internetowymi, usługami online lub aplikacjami mobilnymi. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych, które przekazujesz osobom trzecim. Wszelkie dane gromadzone przez osoby trzecie nie podlegają niniejszej Polityce prywatności.
Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub prywatność i działania dotyczące bezpieczeństwa oraz polityki stron trzecich, w tym innych stron internetowych, usług lub aplikacji, które mogą mieć kanał przejścia do Drills lub mogą mieć kanał przejścia wewnątrz Drills. Powinieneś zapoznać się z politykami takich stron trzecich i skontaktować się z nimi bezpośrednio, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
W skrócie: przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce, chyba że inne warunki będą wymagane przez prawo.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe dokładnie tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że istnieje potrzeba lub pozwolenie na dłuższy okres przechowywania takich informacji zgodnie z prawem (np. podatków, księgowości i innych wymogów prawnych).
Jeśli nie mamy prawnej potrzeby przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, lub jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe są przechowywane w celu utworzenia kopii zapasowej w archiwum), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu ich usunięcia.
6. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY OCHRONĘ INFORMACJI?
W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez zastosowanie systemu organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.
Przyjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe. Należy jednak pamiętać, że nie możemy w 100% zagwarantować, że sam Internet jest bezpieczny. I chociaż my, ze swojej strony, dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłasz dane osobowe do strony internetowej lub pobierasz je z naszej strony internetowej i aplikacji na własne ryzyko. Powinieneś odwiedzać serwisy tylko w bezpiecznym środowisku.
7. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIEPEŁNOLETNICH?
W skrócie: nie zbieramy konkretnie informacji od dzieci poniżej 13 roku życia, a także nie sprzedajemy niczego dzieciom poniżej 13 roku życia.
Nie wymagamy specjalnie informacji od dzieci poniżej 13 roku życia, a także nie sprzedajemy niczego dzieciom poniżej 13 roku życia. Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że masz co najmniej 13 lat lub jesteś jednym z rodziców takiego niepełnoletniego dziecka i wyrażasz zgodę na takie korzystanie z Drills przez dziecko. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe zostały zebrane od użytkowników w wieku poniżej 13 lat, podejmiemy odpowiednie kroki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszej bazy danych. Jeśli dowiesz się, że zebraliśmy dane od dzieci poniżej 13 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem info@shooters.global.
8. JAKIE MASZ PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
W skrócie: w niektórych regionach, na przykład w Europejskim Obszarze Gospodarczym, przysługują Ci prawa, które dają Ci większy dostęp do Twoich danych osobowych i większą kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi. W każdej chwili możesz wyświetlić, zmienić lub usunąć swoje konto.
W niektórych regionach (np. W Europejskim Obszarze Gospodarczym) przysługują Ci prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Może to obejmować prawo do (i) żądania dostępu do Twoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, (ii) żądania edytowania lub usunięcia informacji; (iii) ograniczyć przetwarzanie danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach przenieść dane. W niektórych przypadkach możesz mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby złożyć taką prośbę, skorzystaj z poniższych danych kontaktowych. Przeanalizujemy i zdecydujemy się spełnić ten wymóg zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Jeżeli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że nie wpłynie to na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody.
Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Dane kontaktowe znajdują się pod linkiem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Informacje o koncie
Jeśli chcesz w dowolnym momencie wyświetlić, zmienić lub usunąć informacje o swoim koncie, możesz:
Na żądanie usunięcia konta dezaktywujemy lub usuniemy je oraz informacje z naszych aktywnych baz danych. Jednak niektóre informacje mogą pozostać w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, ułatwiać dochodzenie, przestrzegać naszych Warunków użytkowania i / lub spełniać wymogi prawne.
Zrezygnuj z otrzymywania naszego biuletynu e-mailowego: Możesz zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu e-mail w dowolnym momencie, klikając link „Anuluj subskrypcję” zawarte w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami pod adresami kontaktowymi wymienionymi poniżej. Zostaniesz usunięty z listy odbiorców listy mailingowej – jednak nadal musimy wysyłać Ci e-maile dotyczące usługi, którą potrzebujesz do zarządzania i korzystania z konta.

9. KONTROLA FUNKCJI ŚLEDZENIA
Większość przeglądarek internetowych i niektóre mobilne systemy operacyjne zawierają opcję Wyłącz śledzenie („DNT”) lub funkcję dostosowywania, którą można aktywować, aby zachować prywatność oraz wyłączyć śledzenie i zbieranie danych o aktywności przeglądarki. Nie ma jednego standardu dla tej technologii do rozpoznawania i wprowadzenia sygnałów przeglądarki DNT. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żaden inny mechanizm, który powiadamia Cię o chęci powstrzymania się od śledzenia online. W przypadku przyjęcia standardu śledzenia online, którego musimy przestrzegać, poinformujemy Cię o tym w nowej wersji Polityki prywatności.

10. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZĄ POLITYKĘ?
W skrócie: tak, aktualizujemy tę politykę, aby była zgodna z obowiązującym prawem.
Od czasu do czasu aktualizujemy tę politykę. Zaktualizowana wersja ma zaktualizowaną „Datę aktualizacji”, a zaktualizowana wersja wchodzi w życie natychmiast po jej opublikowaniu w domenie publicznej. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszej polityce prywatności, możemy natychmiast opublikować powiadomienia o takich zmianach lub wysłać takie powiadomienie bezpośrednio do Ciebie. Dokładamy wszelkich starań, abyś od razu zapoznał się z polityką prywatności i dokładnie wiedział, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

11. JAK SIĘ SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEJ POLITYKI?
Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tej polityki, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@shooters.global

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE GROMADZIMY OD CIEBIE?
Zgodnie z prawem niektórych krajów możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub usunąć je w określonych przypadkach. Aby przesłać prośbę o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, wyślij prośbę na adres info@shooters.global.

Become a dealer

Zamówienie
Bezpłatna międzynarodowa wysyłka następnego dnia!